7774 Márok, Kossuth utca 73. Tel.: +36 72 492 601 Fax: +36 72 492 601

2023. december 01., péntek
7/2011. (IV. 21.) rendelete - az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről PDF Nyomtatás E-mail
Módosítás dátuma: 2011. június 15. szerda, 22:26

MÁROK TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2011. (IV. 21.) rendelete


az
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak

mértékéről

Márok település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történt házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történt házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el:

 

 

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Márok települési Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény).

 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történt anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

2. §.

 

(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.

 

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

 

(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

 

(4) A 2. §-ban szereplő szabályoktól a 3. § (2) bekezdésében foglalt esetekben lehet csak eltérni.

 

 

Az anyakönyvi események díjazása

3. §.

(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja, ha legalább az egyik fél helyi lakos 0,-Ft., ha egyik fél sem helyi lakos, akkor 5.000,-Ft.

Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Villány, Baross Gábor u. 29. szám alatt van.

 

(2) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegeti egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

 

4. §.

 

(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

 

(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításnak díja 5.000,-Ft.

 

 

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

5. §

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti 10.000,-Ft. díjazás illeti meg.

 

(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti 13.000,-Ft. díjazás illeti meg.

 

(3) Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzet a zenei szolgáltatás biztosításáért --- Ft / esemény díjazásban részesül.

 

(4) Az anyakönyvi esemény egyéb szolgáltatások – az igénylő döntése szerint igénybe vehető – díját a rendelet melléklete tartalmazza.

 

 

Hatálybalépés

6. §.

 

(1) Jelen rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

 

Kelt: Villány, 2011 év április hónap 13 nap.

 

 

 

K r i z i c s   Zsanett                                                             A l b e r t  Károlyné dr.

polgármester                                                                     címzetes főjegyző

 

 

 

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 

Kelt: Márok, 2011 év április hónap 22 nap.

 

 

 

Albert Károlyné dr.

címzetes főjegyző

 


Melléklet

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló

7/2011. (IV. 21.) rendelethez.1.) Terembérleti díj

Különféle feltételek fennállása (pl.: helyben lakás, stb.) esetén történő kategorizálás szerinti díj,    ha legalább az egyik fél helyi lakos                               0,-Ft.

 

ha egyik fél sem helyi lakos                                    5.000,-Ft.

 

2.) Zeneszolgáltatás 0,-Ft.

(lejátszó használata, esetleges pótlása, CD-k és pendrive vásárlása)

 

 

3.) Ünnepi szertartás szervezésének egyéb költsége:

-     versmondó                                                                                   5.000,-Ft.

-         Fotós                                                                                                  0,-Ft.

-         élőzene (gitár, zongora, stb.)                                                         5.000,-Ft.

 

 

4.) Gyertya 2.000,-Ft.

5.) Pezsgő 1.500,-Ft.

6.) Anyakönyvi kivonat borító 950,-Ft.

(az anyakönyvi kivonat ünnepélyes átadásához)

 

 

7.) Emléklap borító 950,-Ft.

(az anyakönyvi kivonat ünnepélyes átadásához)

 

 

8.) Virágcsokor, asztali dísz 5.000,-Ft.

 

 

 

Az árak 25 %-os ÁFA-t tartalmaznak.

 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

 
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

Belépése-Magyarország pont

emagyarorszag

Statisztika43.3%United States United States
25.5%Hungary Hungary
13.1%Canada Canada
5.5%Serbia And Montenegro Serbia And Montenegro
5.2%Germany Germany
1.2%Russian Federation Russian Federation
0.9%China China
0.7%Netherlands Netherlands
0.6%United Kingdom United Kingdom
0.4%Ukraine Ukraine

Ma: 5
Tegnap: 6
Héten: 35
Múlt héten: 147
Hónapban: 5
Múlt hónapban: 223
Összesen: 748